miércoles, 11 de junio de 2014

Platja Radells 2  46x100 cm.
Platja Rabdells  81x100 cm.
 Riu Serpis  81x100 cm.
El Motgó   81x100 cm.